Ahad, Januari 17, 2010

Nabi Daud Menjadi Raja 1

Setelah Raja Talut meninggal dunia, Nabi Daud a.s. diberikan kekuasaan untuk memerintah Bani Israel. Ibn Kathir menyebut bahawa Nabi Daud a.s. ketika itu baru berusia 13 tahun. justeru baginda bukan sahaja seorang Nabi dan Rasul, malah baginda diserahkan juga kerajaan Talut.

Firman Allah s.w.t. dalam surah al-Baqarah ayat 241 yang bermaksud: "Dalam peperangan itu, Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah (sesudah meninggalnya Talut) dan mengajarkan kepadanya apa ynag dikehendakiNya.

Menurut Ibn Asakir, orang ramai dalam kalangan bani Israel sangat cinta kepadanya sehingga harta dan kekuasaan diserahkan kepada Daud. perkara itu juga pernah terjadi ketika Talut masih ada. Dengan sebab itu dia menyerahkan pemerintahannya kepada Daud a.s. Justeru, terhimpunlah kebaikan dunia dan akhirat.

Salasilah Nabi Daud a.s.

Menurut Ibn Kathir dalam Qasas al-Anbiya', beliau adalah Daud bin Isya bin Uwaid bin Abir bin Syalmun bin Nakhsyam bin Uwainadib bin Iram bin Khashrun bin Farz bin Yahuza bin Ya'kub bin Ishak bin Ibrahim a.s. Beliau hidup di bumi Baitul Maqdis.

Muhammad bin Ishak daripada Wahab bin Munabbih berkata bahawa Daud a.s. berperawakan rendah, biru kedua-dua matanya, sedikit rambutnya dan bersih hatinya. Allah s.w.t. megurniakan kelebihan kepadanya boleh membuat baju besi bagi kegunaan dalam peperangan serta menunjukkan cara bagaimana membuatnya. Allah s.w.t. telah berfirman dalam surah al-Anbiya' ayat 80 yang bermaksud: "Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu bagi memeliharamu dalam peperangan."

Menurut Qatadah, perkara pertama yang telah dilakukan oleh Daud a.s. adalah mengambil besi waja atau bahan besi yang akan digunakan untuk membuat baju besi itu sebelum membentuknya. Dikatakan oleh Ibn Syaudzab bahawa Daud setiuap hari menjual baju besinya dengan harga enam ribu dirham. Dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w. menyatakan bahawa sesuatu yang paling baik dimakan oleh seseorang adalah dari hasil kerjanya sendiri. Ternyata Nabi Daud makan daripada hasil tangannya sendiri.

Ustaz Mohd Wahid Abd Hanif
Solusi 15

Tiada ulasan: